#wemakeiteasy

SUPER TT PLUS

# Black
# Pro White SY775-3
Unikat
# Red SY7334
Unikat
# Red White VIP UNIKAT
Unikat
# Black/Black Glossy

Geometry Data

* Average

Size H C/C L A H1 L1 A1 REACH STACK KÖRPERGR.
  cm cm cm ° cm cm ° mm mm cm
XS-S 49.0 51.6 51.66 74.1* 6.62 40.8 72.5 380.0 475.0 <170
S-M 51.0 53.1 53.61 74.1* 8.19 40.8 72.5 395.0 490.0 170 – 180
M-L 53.0 54.6 55.56 74.1* 9.77 40.8 72.5 410.0 505.0 180 – 190
L-XL 55.0 56.1 57.51 74.1* 11.34 40.8 72.5 425.0 520.0 >190

 

 

Share content on